Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.
Resource icon

Elegant Food Menu 4 Illustrator Template not given

7be7df37-6517-461d-9293-4c587b414d3e?w=710&fit=max&auto=compress%2Cformat&s=d62076f9c6dc06a4f9ee2169ee778f3b


Features:
  • Trifold A4 menu
  • A3 Menu Poster (Resizable to a4)
  • Table tent Personal card
  • Logo included
  • Very Easy to add your own text and image
  • Bleeds: 5mm
  • CMYK
  • Print Ready
  • Free fonts used
Enjoy!
Author
Cookie
Downloads
27
Lượt xem
27
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top