Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.
Header thumbs

Header thumbs 2.2

No permission to download
Header thumbs v2.2 changes:

Added Limit to options page. Header thumb menu now show the last 300 header thumbs recently shown.
Header thumbs v2.1 changes:

Fixed issue dealing with header thumbs sometimes not updating due to cache.
Header thumbs v2.0 changes:

Added Header thumbs menu. This allows viewing the past 30 header thumbs which have been displayed.

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top