Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.
User account self-delete (UASD2)

User account self-delete (UASD2) 1.1.5

No permission to download
[fixed] Under certain circumstances no logout can be done by the add-on, instead an error is generated.
[fixed] Problems when deleting
[fixed] Template issue
[fixed] Template issue

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top