Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.

copy

  1. dinhphucv

    [CC|T] Copy code 2.0.0

    Hello, Today, we end up sharing an addon that I made. Version: 2.0.0 version of xenforo: 2.0.x branding: yes (to remove this brand you must make a simple donation of 2 € here: Donation ) This addon will allow you to add a security button to copy the code to the clipboard Once you have...

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top