Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.

dadparvar

  1. dinhphucv

    [HA] Floating Menu (XF2) 2.0.2

    Easily add a floating menu to your XF2 site. Using style properties, options, add-button panel, and user group permission you can customize and personalize the buttons as well. User Group Permissions: Can See Floating Menu Options: Enable Floating Menu Display Overlay Click on Overlay...

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top