Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.

discordapp

  1. dinhphucv

    XF2 [8WR] Discord Integration 2.1.0.0

    BRANDING REMOVAL can be purchased HERE ($50) This addon integrates your Discord server with your XenForo forums. It allows you to assign roles on your Discord server based on usergroups in XenForo, as well as post messages directly from XenForo to your Discord server. Demo...

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top