Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.

rm download limit

  1. dinhphucv

    [J] XFRM Extras 1.0.6b

    Features:- Limit no of resource downloads in 24 hours Like resource to download Download tracker Minimum post count for downloading resources Usergroup based permissions Permission to update anyone resource Widget to display Featured resource Permissions to bypass limits Can update anyone...

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top