Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.

xenforo resource manager

  1. dinhphucv

    [cXF] Advertisement Positions for XFRM 1.0.0

    Description: Add advertisements to predefined positions for XenForo Resource Manager. Simply choose position when adding advertisement in the Advertising menu in ACP. Features: above featured resources position (resource_overview) below features resources position (resource_overview) below...

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top