Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.

Thảo luận Bạn đang dùng những add-ons nào?

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Credits
11.686
  • Addicted
  • Can't stop!
  • Keeps coming back
Việc sử dụng add-ons một cách vô tội vạ sẽ vừa tốn tài nguyên máy chủ vừa làm tăng thời gian tải trang, vì vậy chỉ nên dùng những add-ons nào thực sự cần thiết! Những add-ons nào không thực sự cần thiết thì nên loại bỏ để tối ưu diễn đàn một cách tốt nhất. Mọi người cùng chia sẻ danh sách add-ons đang sử dụng đi chứ, đây cũng dịp mọi người giao lưu, học hỏi và tìm được những add-ons hay. Dưới đây là danh sách add-ons đang sử dụng trên https://www.vietfriend.org
Code:
[8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO 2.0.2.5
[TH] Last Post Avatar 1.0.1 Patch Level 1
[TH] Question & Answer Forums 1.0.8 Patch Level 2
[TH] Reactions 1.0.13 Patch Level 4
[TH] Trending 1.0.1 Patch Level 1
[TH] UI.X 2.0.11
[tl] Image Optimizer 1.1.1
[XenConcept] Advanced Forum Rules 2.0.5
[XenConcept] Hide links / Medias / Images (BbCode) to guests 2.1.1
[XenConcept] Prefix Forum Listing 2.0.7
[XenConcept] Restrict To Download Resources 2.0.2
Ad below post 1.1
Alter Ego Detector (AED2) 1.1.1
Google Search 1.0.4
Image Proxy Host 2.0.0
Limit Bots 2.1.1
Multi Prefix 2.3.5
Redis backed Flood Checking 2.0.3
Redis backed Views Counters 2.0.3
Redis Cache 2.3.0
SEO (SEO2) 2.1.2
Shoutbox 1.3.5
Similar threads 4.5
User Activity 2.3.2
Vietnamese Friendly Link 2.0.1
XenForo Enhanced Search 2.0.1
XenForo Media Gallery 2.0.5
XenForo Resource Manager 2.0.4
 

tokyo

Member
Credits
156
  • Keeps coming back
[TH] Question & Answer Forums 1.0.8 Patch Level 2 cái này diễn đàn mình chưa có thì phải.
 

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Credits
11.686
  • Addicted
  • Can't stop!
  • Keeps coming back
Cập nhật danh sách add-ons hiện tại, hầu hết đều có thể tìm thấy trên cộng đồng!
Code:
[AddonFlare] AJAX Advanced Forum Stats 1.4.0
[ITM] Chevereto Integration 2.0.4
[tl] Image Optimizer 1.1.1
[XenConcept] Prefix Forum Listing 2.0.7
ACP Extended (ACPE2) 1.3.0
Ads Manager 2.3.0
Alter Ego Detector (AED2) 1.1.1
Content Ratings 1.3.13
Content Ratings - XFRM 1.1.3
Enhanced Attachment System (EAS2) 1.7.0
Google Search 1.0.4
Image Proxy Host 2.0.0
Limit Bots 2.1.1
Multi Prefix 2.4.1
Redis backed Flood Checking 2.0.3
Redis backed Views Counters 2.0.3
Redis Cache 2.3.0
SEO (SEO2) 2.2.0
Shoutbox 1.3.5
Similar threads 4.6
User Activity 2.3.5
Vietnamese Friendly Link 2.0.1
XenForo Enhanced Search 2.0.1
XenForo Resource Manager 2.0.4
 

Quick87

New member
Credits
121
Cập nhật danh sách add-ons hiện tại, hầu hết đều có thể tìm thấy trên cộng đồng!
Code:
[AddonFlare] AJAX Advanced Forum Stats 1.4.0
[ITM] Chevereto Integration 2.0.4
[tl] Image Optimizer 1.1.1
[XenConcept] Prefix Forum Listing 2.0.7
ACP Extended (ACPE2) 1.3.0
Ads Manager 2.3.0
Alter Ego Detector (AED2) 1.1.1
Content Ratings 1.3.13
Content Ratings - XFRM 1.1.3
Enhanced Attachment System (EAS2) 1.7.0
Google Search 1.0.4
Image Proxy Host 2.0.0
Limit Bots 2.1.1
Multi Prefix 2.4.1
Redis backed Flood Checking 2.0.3
Redis backed Views Counters 2.0.3
Redis Cache 2.3.0
SEO (SEO2) 2.2.0
Shoutbox 1.3.5
Similar threads 4.6
User Activity 2.3.5
Vietnamese Friendly Link 2.0.1
XenForo Enhanced Search 2.0.1
XenForo Resource Manager 2.0.4
Của mình:

 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Chủ đề thịnh hành

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top