Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.

Hướng dẫn Cài đặt, nâng cấp add-ons XenForo 2.x với CLI command

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Credits
10.255
  • Addicted
  • Can't stop!
  • Keeps coming back
Bạn quản lý, cài đặt, nâng cấp add-ons XenForo 2.x như thế nào? Thông thường thì chúng ta sẽ làm những việc này trong admincp, chỉ vần vài cú click chuột là xong ngay í mà. Nhưng với mình thì không phải lúc nào cũng làm vậy, đa phần mình quản lý add-ons thông qua CLI command, lí do ư? Khi sử dụng CLI command, mình sử dụng quyền root để thực thi những tác vụ, điều này sẽ gỡ bỏ không ít giới hạn khi thực thi trên PHP như thời gian thực thi tác vụ vậy, ít rủi ro hơn. Ngoài ra, việc cài đặt, nâng cấp add-ons thông qua CLI command cũng nhanh hơn khá nhiều. Với những add-ons nặng, những diễn đàn với số lượng posts, người dùng khủng thì việc quản lý add-ons qua CLI command là điều thực sự cần thiết.

Quản lý add-ons XenForo qua CLI command:
Ở đây các bạn chỉ cần chú ý giúp mình [addon_id], những dòng lệnh bên dưới đều cần chúng để thực thi. Mỗi add-on sẽ có [addon_id] khác nhau, thường sẽ là đường dẫn của add-on đó, lấy ví dụ add-on XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO.
Thư mục add-on sẽ có đường dẫn như sau:
Code:
upload/src/addons/EWR/Porta
[addon_id] của add-on này sẽ là EWR/Porta

Cài đặt add-on:
Code:
php cmd.php xf:addon-install [addon_id]
Upgrade add-on:
Code:
php cmd.php xf:addon-upgrade [addon_id]
Rebuild add-on:
Code:
php cmd.php xf:addon-rebuild [addon_id]
Uninstall add-on:
Code:
php cmd.php xf:addon-uninstall [addon_id]
Lưu ý: bạn cần upload toàn bộ những file cần thiết trước khi thực hiện những tác vụ trên, mỗi tác vụ sẽ yêu cầu xác nhận trước khi chúng được thực thi.
XenForo 2.x hỗ trợ khá nhiều CLI command, bạn có thể tìm hiểu thêm tại XF 2 Command Line Functions.
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top