Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.

What's new

Latest resources

[DBTech] DragonByte Shop dinhphucv
Members can buy permissions, features & more on your forum with points.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Updated
[MIGHTY] Moderate Censored Threads/Posts R
This add-on will send all post to moderator queue if they have any censor word
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Updated
  • Featured
Feature-rich, mobile-friendly chat application.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
43
Updated
[BS] Telegram R
Link your forum to Telegram.
5,00 star(s) 1 ratings
Downloads
3
Updated
[XTR] Custom Statistics R
This add-on allows you to create custom statistics fields on your forums. You can revise the phrases
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Updated
[Jazzaaf] xenAntiVirus R
Check attachments for viruses and malware using Virustotal API.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Updated
Elegant Light R
Elegant Light 2.1.2.1
Elegant Light is forum theme with excellent responsive design for XenForo 2.1+.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Updated
Swift R
Swift 2.1.3
Airy and appealing looks
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Updated
[Jazzaaf] Popular Content R
Adds a page to show the most popular content in your forum.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Updated
XF2 [8WR] XenRio 2 (Streams) PRO dinhphucv
Live stream scraper and browser. Add-on from 8WAYRUN.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
11
Updated

Latest profile posts

ban account không biết bao nhiêu lần mà vẫn leech, lỡ có té xe chắc mặt....đường hư hỏng nặng nhỉ bạn (nói tiếng Việt cho bạn hiểu).
M
mocua.com
Câu này hay à nha, mặt dày hơn cả bê tông cốt thép :giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle:

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top