Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.

What's new

Latest resources

The ultimate ad management application for XenForo.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
19
Updated
XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO dinhphucv
  • Featured
Portal and featured threads. Add-on from 8WAYRUN.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
33
Updated
Conversation Essentials dinhphucv
Vital functions and features for viewing and managing personal conversations.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Updated
Google Adsense Autoads RAMZES
Quickly add Google Adsense Autoads to your website
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Updated
Country Registration Ban RAMZES
Ban countries from registering on your site
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Updated
[TH] User Improvements dinhphucv
[TH] User Improvements 1.3.0 Patch Level 8
Take users and trophies to the level of functionality they deserve.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
20
Updated
[AddonsLab] Post Limit Per Node dinhphucv
Limit number of posts/threads per usergroup
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
14
Updated
s9e Media Sites dinhphucv
★ Carefully curated collection of high-performance, responsive media sites. ★
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
27
Updated
[GT] Bulk Add Phrases RAMZES
Adding phrases in bulk is back.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Updated
Update thread to appear in latest posts without replying
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Updated

Latest profile posts

ban account không biết bao nhiêu lần mà vẫn leech, lỡ có té xe chắc mặt....đường hư hỏng nặng nhỉ bạn (nói tiếng Việt cho bạn hiểu).

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top